Süreç Tasarımı

Süreç tasarımı (Process Design – PD), bir markanın mevcut iş sürecini planlaması adına ilgili iş birimleriyle bir atölye çalışması yaparak ve kapsamlı bir analiz sonrasında iyileştirme alanlarını ortaya çıkararak yardımcı olmayı hedefleyen bir çözümdür.

Süreç tasarımı, şirketin nihai vizyonuna ulaşmak için bir işletmenin vizyonunu, hedeflerini ve mevcut varlıklarını fark edilebilir ve ölçülebilir yöntemlerle dönüştürme eylemidir. Belirli bir işlem için akış şemaları ve ölçek modelleri dâhil pek çok araç kullanarak iş akışı ve uygulama gereksinimleri belirlenir.

Majorel Türkiye’nin süreç tasarımı çözümü, rekabet ortamına dair kıyaslama çalışması yürütme fırsatı sunar ve şirketlerin mevcut stratejilerine dayalı alternatif çözümler yaratır.

Uygulamalar

Süreç tasarımı çözümü, kurumsal hafızanın noksanlığı veya bir işletmede süreçlere dair sorumluluk sahibi bulunmaması durumlarında faydalıdır. Süreçlerdeki sorunları çözmek ve aynı süreç için çeşitli uygulamaları bir şirket içinde birleştirmek için oluşturulur.

Majorel Türkiye’nin süreç tasarımı çözümleri; ulusal veya uluslararası boyutlarda kıyaslama uygulamaları gerçekleştirir, sorunlu alanların tespit edilmesine, süreç sahiplerinin ve sorumlu tarafların atanmasına, işletmelerin haritalanmış süreçlerle kurumsal hafıza kazanmasına olanak tanır ve herhangi bir işletme için yazılım geliştirme çözümleri noktasında robotik süreç otomasyonu ihtiyaçlarını belirler.

Faydalar

Majorel Türkiye’nin süreç tasarımı çözümü, şirketlerin çıktıları, üretkenlik kârlarını ve verimliliği arttırmak adına iş stratejilerini iyileştirmek için çeşitli yaklaşımları keşfetmelerine ve iş tekniklerini anlamalarına yardımcı olur.

Majorel Türkiye’nin süreç tasarımı çözümü, herkesin tüm prosedürü anlaması için basit ve mükemmel bir tasarım yaratarak geniş organizasyonlarınızı başarılı bir şekilde yürütmenize olanak tanır. İşletmedeki her bireyin; iş süreçlerinden, operasyonlarından ve hedeflerinden haberdar olması ile şirket içindeki şeffaflık artar.

Neden Mayen?

Majorel Türkiye’nin süreç tasarımı çözümleri, iş süreçlerinizi tasarlamak için yanınızda:

 • 1

  Süreç tasarımı için iyileştirme fırsatları sunuyor ve süreçlerde değeri olmayan yinelenen adımları ortadan kaldırıyoruz

 • 2

  Süreçleri haritalandırarak ve roller atayarak, belirli bir süreci yürüten çalışanlar işten ayrıldığında orataya çıkacak belirsizlik riskini ortadan kaldırıyoruz

 • 3

  Süreçlerde sürekli iş akışını oluşturmak için robotik süreç otomasyonu ve yazılım geliştirme çözümleri uygulayarak üretkenliği arttırıyoruz

 • 4

  Şirketlere detaylı süreç haritaları sunarak ve kurumsal hafıza kazanmalarına olanak sağlayarak sorunları çözmelerine yardımcı oluyoruz

Uzmanlarımız ile tanışın

logo